Beste mensen

Een nieuw begrip, De Schaal van Hoop…

Naast graden Celsius, Fahrenheit, Beaufort en Richter hanteren we een nieuwe meet-eenheid op onze tuinderij, de Schaal van Hoop. .  .Wij hebben dit jaar een enthousiaste groep stagiaires Deeltijdopleiding Biologische landbouw  en afgelopen Vrijdag kwam de hele groep bijeen voor een dagje praktijkstudie.. Er worden dan kuilen gegraven om te kijken hoe de bodem is opgebouwd, gepraat over plantafstanden en opbrengstnotatie, preparaten geroerd en uitgebracht en gesnoven aan de mest voor volgend jaar. Ook  hebben we  alles wat nu al in de grond gezaaid of geplant is bekeken, en zo ontstond de term, Schaal van de Hoop. .Die loopt van 1 tot 10.   We hebben zoals iedereen weet een extreme maand Maart achter de rug waarin we in het begin nog veel hebben kunnen doen,  waarna  een snijdende harde Oostenwind en vorst in de nacht veel  van de zaaisels en planten hebben gevraagd. En soms zoveel dat er geen hoop meer is dat het nog iets kan worden…

Om maar te noemen: de vroegste  bospeen krijgt een 3, een kleine kans dat de zaadjes, net gekiemd, nog verder groeien in de uitgedroogde bovengrond.. Opnieuw zaaien dus. De aspergeplanten die we opgroeven tonen nog geen lust om stengels te vormen, dus hoop op een vroege oogst ? nou een 2tje.  De tuinbonen hebben heel erg geleden van de wind,  maar desondanks herstellen ze zich goed, een 8 wordt dat. Blauwschokkers en peulen, ondanks bevriezing komen nu de eerste kopjes boven, een mooie 9.  Maar de eerste bakken met  pak-soy, sla en andijvie die we iedere 14 dagen krijgen van onze plantenleverancier hebben we niet eens geplant en zijn zo op de mesthoop gegooid. Ze hebben zolang moeten wachten dat ze nu alleen maar heel snel in bloei zouden schieten. Tja, dat is dus een 0.. Spitskool, letterlijk blauw geworden van de kou, kan wel wat hebben en krijgt een 7.

En onze persoonlijke hoop op een gezond en succesvol jaar? Een 9. Want tuinders zijn immer optimistische mensen.

Vriendelijke groet

Sijmen