Beste mensen,

Ooit hebben we eens eieren uit Schotland meegenomen van leg-eenden en hier uitgebroed. Het leek ons leuk om die mooie nuttige beesten op de tuin te introduceren.
Het uitbroeden ging prima, zij het dat we de eieren in oktober in onze vakantie meegenomen hadden en we met Kerst met 2 dozijn kuikentjes op onze kamer zaten.Buiten 10 graden vorst en sneeuw, binnen kersttakken en (paas)kuikentjes.
De beestjes groeiden voorspoedig op en kregen een mooi nachthok aan de slootkant toegewezen. Het wachten was op de eieren, maar helaas, vlak daarvoor werd de ene na de andere eend ziek en ging dood. Terwijl de hollandse boereneenden vrolijk langs zwommen en geen enkele last hadden. Na 10 dagen was er 1 overlevende, die ik losgelaten heb en wiens nakomelingen nog jaren duidelijk herkenbaar rondzwommen.
In Schotland kent men geen vogelpest, en de door ons hierheen gehaalde eenden hadden geen enkele natuurlijke weerstand meegekregen en waren dus de klos. Nu had ik ze natuurlijk in een steriel van de buitenwereld ge-isoleerd hok kunnen houden, zoals ook nu weer als oplossing van dit soort ziekten als remedie wordt gepropageerd. Alle kippen, koeien en varkens in gesloten schuren , dan is alles onder kontrole en beheersbaar. Weg met de scharrelkippen, -varkens en koeien in de wei. We hebben weer wat beelden kunnen zien hoe dat er uitziet 50.000 kippen op een bedrijf.
Onze oplossing is dat niet, laat dieren zelf weerstand opbouwen door ze wel buiten te laten, en wordt niet afhankelijk als boer van enorme aantal dieren van 1 soort. Onze 100 kippetjes die deze week zouden komen moeten nog een weekje wachten door het algehele vervoersverbod. En dan hopen we dat ze ziektevrij weer voor de eitjes mogen zorgen.

Inmiddels is onze web-site weer aktief , beheerd door Esther & Co. Heeft u nog leuke eigen recepten dan kunt u die aan haar geven zodat ze op het net komen. Zo ontstaat een recepten-boekje voor en door de Land-en Boschzigtklanten. Leuk verhaaltje erbij mag ook. Wanneer, waar of met wie het eerst gemaakt enz. Het liefst natuurlijk digitaal, anders typen we het over.

Groet, Sijmen.

ons e-mail adres voor recepten e.d., fambrandsma@hetnet.nl