Beste mensen,

Verleden week is de mest over het land gebracht. Dat mag door de mestwet pas in februari , en dit jaar kwam het mooi uit. Het was een mistige , droge dag en de grond was ook goed droog waardoor de zware trekkers van de niet teveel in de grond zakten en `sporen` maakten. Als dat wel zo is verdicht de bodemstruktuur en dat merk je het hele jaar terug in de groei van de planten.
 En doordat er geen zon was en geen wind bleef de stikstof, wat eigenlijk de `groeimotor` is in de mest opgesloten. Als je mest ruikt is dat eigenlijk stikstof of ammoniak die vervliegt en daardoor verloren gaat voor de plant. Bij mesten op een zonnige winderige dag kan er wel 30% verloren gaan!
Wij roken gelukkig bijna niets, en zodra de loonwerker klaar was hebben we de mest ondiep ondergewerkt. De volgende dag vroor het stevig wat verder landwerk onmogeluk maakte. Maar als de weersverwachting klopt kunnen we volgende week volop aan de bak. Spitten, wortels zaaien , uitjes planten en misschien kunnen zelfs de tuinbonen de grond in.
In de kas staat al inmiddels de eerste sla, pak-soy en koolrabi te groeien. En omdat tuinwerk vooruit werken is ligt ook de mest voor volgend jaar al gedeeltelijk klaar. 90 m3 meter biologische champignonmest wordt straks gemengd met 20m3 meter koeiedrijfmest van een biologische boer uit Abcoude. Daarna ligt deze hoop te rijpen tot volgend jaar .
En ons goede voornemen voor dit jaar is dat we ook de gewasresten zoals uitgesorteerde aardappelen en prei-afval netjes gaan komposteren. Tot nu gooide we ze slordig op de mesthoop, maar er valt altijd weer wat te verbeteren.

Vriendelijke groeten, Sijmen.