Beste mensen,

Mocht u denken dat tuinders bedachtzame mensen zijn die hoogstens in een dolle bui wel een walsje wagen, dan heeft u het mis.
Afgelopen zaterdag was er een studie-bijeenkomst van biologische boeren in Bunschoten( notabene), en ondanks dat de sneeuwvlagen ons het zicht ontnamen op weg naar de schuur konden we goed onze weg vinden door af te gaan op het ophitsende geluid van 12 Afrikaanse trommels. U heeft er vast wel eens een gehoord,en dat dus maal twaalf. Een enerverend begin van een vruchtbare middag.
 Een 40-tal bedrijven was in tweevoud aanwezig, dat wil zeggen de boer of tuinder diende vergezeld te gaan van een consument, en soms hadden consumenten  hun boer meegenomen.
 Het thema van deze middag was namelijk hoe banden tussen agrarier en consument verstevigd kunnen worden. Vanuit beide partijen wordt het steeds meer als een gemis en verarming ervaren hoe de band die er vroeger was tussen stedeling en platteland, tussen boer en klant verdwenen is.
Ook in de biologische landbouw is dat het geval, want ook daar staat schaalvergroting, efficientere afzetkanalen e. d. hoog op de agenda. Uiteraard is het een goede zaak als ook in de supermarkt straks volop biologische groenten te krijgen zijn. En niet alleen de hardlopertjes zoals nu. Maar als de boer dan voor de klant dan weer een anoniem nummer op de verpakking wordt is dat jammer. Dat vonden in ieder geval 80 consumenten en boeren in die sneeuwstorm in Bunschoten. Daarom gaat u nog heel wat van ons horen, en wij hopelijk van u.

Alvast voor de agenda, zondag 22 juni is er weer de landelijke Open Dag. Ook bij ons is het dan feest, misschien wel met een Djembee-groep. Dan kunt u zich op boerse wijze eens goed uitleven.

Groeten, Sijmen .

P.S. Over kontakt gesproken, wist u dat u op de tuin kunt lunchen?? Kijk maar eens achter in het blad van Natuurmonumenten bij de agenda. Ook als u zelf iets te vieren heeft.