Beste mensen,

Dit wordt geen gezellige nieuwsbrief, u zij gewaarschuwd. Het wordt
een echte mopperbrief. Niet op het weer, dat hebben we genoeg kunnen
doen, maar op de goedbedoelde maar soms onzinnige regeltjes waar we
vanuit de overheid mee lastig worden gevallen. Op ons kleine bedrijf
hebben we regels in alle vormen en maten . Als eerste natuurlijk de
gewone omgangs- en beleefdheidsregels,wij zijn niet gewend te
schreeuwen of u en elkaar met tomaten te bekogelen.
Dan de Biologische landbouwregels, de Demeter landbouwregels, de
Mestwetregels, Gewasbeschermingsmiddelenregels enz. Dikke pakketten
zijn dat, maar wanneer je, zoals wij dat doen, gaat voor optimaal
biologisch, dan kan er veel ongelezen de kast in.
In de winkel gelden dan ook nog de Hygiene-regels, Arboregels, en
onze zelfgemaakte hoedoenwehet-regels.
Vrij logische afspraken, je zit niet op de toonbank, gebruikt voor
zachte kaas een ander mes, noteert wat er is schoongemaakt enz.
Met uitzondering van onze zelfgemaakte regels en de algemene
omgangsregels hebben we van alle regels ook een of meerdere mappen in
huis, en komt er met regelmaat de regelgever kijken of wij aan de
regels voldoen.
Ik heb u gewaarschuwd, het is een saai onderwerp.
Afgelopen week werden we echter met een brief op de hoogte gebracht
van een nieuwe regel, we moeten bij gaan houden wat we aan
verpakkingsmateriaal in omloop brengen, zodat we later aangeslagen
kunnen worden voor het opruimen daarvan.
Het idee van `de vervuiler betaalt`, in dit geval `de verpakker
betaalt` is op zich een goed idee.
Maar iedere regel leidt altijd tot verfijning en nieuwe regels, en
dan zie ik over 3 jaar het volgende schrikbeeld.
Bij de kassa ligt een blok, waarin u na het afrekenen noteert hoeveel
zakjes u nodig heeft gehad voor uw champignons en tomaatjes, of u die
zelf heeft meegenomen of dat ze door ons beschikbaar zijn gesteld,
welk formaat de zakjes hebben, welke kleur en merk, en waar u ze
denkt weg te gooien. Uiteraard met vermelden van naam en adres.
Op zondag na het afhandelen van de gewone administratie doen Sis en
ik de zakjesadministratie, tellen alles dubbel na en versturen op
maandag de gegevens naar een centraal zakkenkantoor in Den Haag, waar
na een maand of drie de voorlopige zakaanslag volgt. Deze wordt later
verrekend met de klein-gebruikersdrempel, waarop een voorschot
aangevraagd kan worden.
Gelukkig hebben de uien buiten geen last van Haagse zakken, ik bedoel
zaken.

Gegroet, Sijmen.