Beste Mensen,


Na een fantastische oktobermaand begint nu toch de herfst. Op de boerenkool na, die wacht op de eerste vorst, de andijvie, prei en wat late sla is het land nu zo goed als leeg. De grote groene vlakken hoog ‘gras’ die hier en daar liggen zijn haver, gezaaid als groenbemester om de voedingsstoffen vast te houden voor volgend seizoen. Een seizoen met nog heel veel vraagtekens. Na drie jaar enthousiast op de tuin gewerkt te hebben waar ze in toenemende mate de verantwoordelijkheid over de grote tuin droegen en verantwoordelijk waren voor de groenteabonnementen gaan Wel moet en Angelien ons verlaten. Zij hebben zoveel vertrouwen, liefde voor het vak en geloof in de toekomst dat ze zelf volgend jaar een bedrijf gaan beginnen in Hemmen, een plaatsje aan de Linge. We zullen vanzelfsprekend kontakt houden en houden u af en toe op de hoogte over hun nieuwe bedrijf.
Het vraagteken blijft voor ons nog even hoe we hun lege plaats gaan opvullen, en
met wat voor teeltplan.
Een tweede vraag wordt hoe het volgend jaar zal zijn als de bouwaktiviteiten van de
bedrijfswoning van start gaan. Ja, U hoort het goed, de Provincie heeft toestemming gegeven en nu is alles voor zo’n 90 % rond. Als alles volgens planning verloopt kan in februari worden begonnen. Een en ander zal echter veel aandacht en energie van ons vragen, waar we bij de jaarplanning ook rekening mee moeten houden. Komende weken wordt de ‘schapenstal’, die ik eigenhandig 22 jaar geleden heb gebouwd, gesloopt. Dit was een van de voorwaarden van de gemeente om de bedrijfswoning te mogen bouwen. Dat heeft weer als gevolg dat een deel van de grote kas in gebruik genomen gaat worden als werkplaats en gereedschapsberging. Het terrein waar de schapenstal nu staat wordt dan parkeerplaats, zodat u niet meer langs de kant van de weg hoeft te parkeren, en er komt dan een andere route naar de winkel.
Alles wat gewoon en routine was wordt op de schop gezet, en elke oplossing roept
weer een vraag op.
Ook gaan we onze hoogstamboomgaard uitbreiden en geschikt maken om schapen te laten grazen, willen we een aktief bestuur bij elkaar zoeken om het edukatieve deel van het bedrijf gestalte te geven door b.v. kontakt te zoeken met scholen of juist ouderen, gaan we een houtoven bouwen als aanvulling op de keuken, en zijn we bezig om de zorgmogelijkheden van de tuin te onderzoeken.
Dat alles naast de normale gang van zaken, maar we zijn vast besloten iets van de stilte en rust van onze vakantie vast te houden.

Groet, Sijmen en Sis.

P.S. Mocht u op enig terrein ideeen of steun willen leveren, aarzel niet, maar neem kontakt op. Kan ook per mail, fambrandsma@hetnet.nl